Irene

Vem är det kanske du frågar och då kan jag tala om att det är en orkan som är på väg in över usas ostkust och det ska vara en riktigt stor orkan vad vi har hört. Om ungefär en och en halv timme så slår den till och det kommer nog inte att bli så kul för dom som inte ville evakueras där. Men då utsätter dom räddningsmanskapet för onödiga risker. Bäst vore det om dom lyssnade och tog sig till evakueringsställena som ju är färdiga att ta emot dom på en gång. Men dom tror nog att det är en bluff, men det är det inte